Dodatkowe informacje dla oferentów

Dodatkowe informacje dla oferentów przystępujących do konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Uwaga – informacje na piśmie dotyczące konkretnych konkursów ofert, zgodnie z zapisami przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. NR 27 poz. 181) Dyrektor RZGW w  Szczecinie udostępnia w swojej siedzibie przy Tama Pomorzańska 13A  pokój nr 219 w godz. 9 - 13.