I tura konsultacji - podsumowanie

W związku z zakończeniem I tury konsultacji społecznych opracowano na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej "Raport końcowy podsumowujący I turę konsultacji społecznych dotyczących Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych". Poniżej przedstawiamy Państwu 3 części przedmiotowego raportu: