Amatorski połów ryb

Komunikat Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wydawania zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb

 

 UWAGA

 

   Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, są zobowiązane do przesłania na adres internetowy zezwolenia@szczecin.rzgw.gov.pl następujących danych:

 

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer karty wędkarskiej
 • nazwa obwodu rybackiego zgodnie z poniższym wykazem

Dodatkowo proszę zamieścić w wiadomości mailowej poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydania zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz. 922).”

 

Zezwolenia wydawane będą od dnia 11.05.2018 r., do dnia ustanowienia nowych użytkowników rybackich dla poszczególnych obwodów rybackich, nie później jednak niż do końca października 2018 r., kiedy to wszystkie wydane zezwolenia  utracą ważność.

 

Wykaz obwodów rybackich udostępnionych do uprawiania amatorskiego połowu ryb*:

 • Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do Strugi Kramarzyńska - nr 1 (poz. III.6.5.**) 
 • Obwód rybacki Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3 (poz. III.6.19c.**)
 • Obwód rybacki Kanału Mokrzycki - nr 1 (poz. II.7.2.**)
 • Obwód rybacki Kanału Sibin - nr 1 (poz. II.8.1.**)
 • Obwód rybacki rzeki Karwia Struga - nr 1 (poz. II.2.1.**)
 • Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na rzece Dobra – nr 1 (poz. III.2.37.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Helka na cieku Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki Rega – nr 1 (poz. III.2.28.**)
 • Obwód rybacki rzeki Rurzyca - nr 3 (poz. I.9.3.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Drzewiany II w zlewni rzeki Radew - nr 1 (poz. III.4.16a.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Opatówek w zlewni rzeki Chociel - nr 4 (poz. III.4.17d.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Czarne na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Zamkowe – nr 1 (poz. III.6.34a.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla - nr 1 (poz. I.6.16.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Mironów na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Grochacz (Grodzkie) - nr 1 (I.6.13.**)
 • Obwód rybacki Jeziora Węgorzyce na cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce uchodzącym do rzeki Stepnica - nr 1 (II.4.5**)

 

*-Dokładny opis ww. obwodów rybackich dostępny jest tutaj.

 **-pozycja w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 7/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2528; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 2803; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 114, poz. 2035 - ze zm.)

 

 

   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie zastrzega sobie możliwość zmiany zasad wydawania przedmiotowych zezwoleń oraz zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb. 


 

 

Pliki: