Dyrekcja

p.o. Dyrektora - Tomasz Pietras

Zastępca dyrektora - Alicja Michałowska

Zastępca dyrektora - Bogdan Zakrzewski

Zastępca dyrektora - Krzysztof Iwan

 

 

kontakt:

Sekretariat; telefon: 0-91 44-11-200

fax: 0-91 44-11-300

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl