Dyrekcja

p.o. Dyrektora - mgr inż. Łukasz Kolanda

p.o. Zastępca dyrektora - mgr inż. Alicja Michałowska

p.o. Zastępca dyrektora - mgr inż. Bogdan Zakrzewski

Główna Księgowa - mgr Jolanta Bukowska

 

kontakt:

Sekretariat; telefon: 0-91 44-11-200

fax: 0-91 44-11-300

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl