Forum Akademickich Kół Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie

26.02.2007

Forum Akademickich Kół Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Udział w forum, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Młodzieżowej LOP w Szczecinie, Pana Sławomira Kiszkurno, wzięli pracownicy działu ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów ze Społeczeństwem: p. Marta Trzebiatowska i Anna Durka.

W trakcie spotkania przedstawione zostały przez ww. osoby dwie prezentacje:
1. na temat działaności RZGW,
2. na temat udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami