I Krajowe Forum Wodne

03.04.2007

W dniu 3 kwietnia 2007 r., po raz pierwszy, odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska Krajowe Forum Wodne. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele: władz odpowiedzialnych za planowanie w gospodarce wodnej, użytkowników wód oraz stron zaangażowanych w ochronę wód i środowiska wodnego.

Tematem spotkania było zarządzanie zasobami wodnymi w świetle wspólnej polityki wodnej państw członkowskich UE, a w szczególności uspołecznienie tego procesu.

Spotkanie prowadzili: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), p. Mariusz Gajda oraz Dyrektor Generalny KZGW, p. Andrzej Badowski. Prelegentami byli zarówno przedstawiciele KZGW jak i regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Materiały ze spotkania zostały zamieszczone na stronie internetowej KZGW (www.kzgw.gov.pl).

Więcej informacji o celach, zadaniach i roli Krajowego Forum Wodnego znajduje się w zakładce Udział Społeczeństwa - Krajowe Forum Wodne.