Sprawozdanie z AKPOŚK za rok 2018

07.01.2019

Sprawozdanie z AKPOŚK za rok 2018

Zgodnie z art. 89. ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 t.j.), Zarząd nasz informuję o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za rok 2018 oraz przesłania jej w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji elektronicznej (na adres: agnieszka.pszczolkowska@szczecin.rzgw.gov.pl) - do dnia 31 stycznia 2019 r.

Sprawozdawczością za rok 2018 objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. W przypadku aglomeracji uchylonych uchwałą sejmiku województwa należy podać informację dotyczącą daty i przyczyn ich usunięcia.

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2018 wraz z informacją o sposobie przekazania tych sprawozdań dostępne są na stornie internetowej oraz BIP KZGW PGW pod adresem:

BIP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2018-rok.html

oraz tutaj: link ankieta, link instrukcja

Ponadto, AKPOŚK 2017 zatwierdzony przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej KZGW PGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

W przypadku pytań dotyczących sprawozdania proszę o kontakt z:

1.            Panią Agnieszką Pszczółkowska z RZGW Szczecin  tel. 91 44 11 218 lub

2.            Panem Grzegorzem Waligórą z KZGW Warszawa tel. 22 37 51 303. 

Pliki:

  • instrukcja typ: Plik tekstowy, waga: 125,5 KB
  • ankieta typ: Arkusz kalkulacyjny, waga: 176 KB