Badania modelowe na basenie lodowym w Hamburgu

03.01.2019

Pod koniec grudnia w Hamburgu na basenie lodowym  The Hamburg Ship Model Basin  (Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH) w ramach etapu projektowania lodołamaczy w związku z projektem „Kontynuacja budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin” współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności, odbyły się badania modelowe lodołamacza liniowego.  Próby na basenie lodowym poprzedzone zostały badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku na basenie płytkowodnym oraz na jeziorze Wdzydze.

Badania modelowe, które odbyły się w Niemczech w są bardzo istotnym procesem w tworzeniu jednostek. Podczas hamburskich badań wykonano następujące testy: wyłamywanie rynny lodowej – holowanie kadłuba, wyłamywanie rynny lodowej wraz ze skrętem przy użyciu napędu, poruszanie się w pokruszonym lodzie wraz ze skrętem w stałą pokrywę lodową  oraz praca w zatorze lodowym. Wstępne wyniki prób będą znane na początku stycznia 2019 roku.