Wzór formularza dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami

27.06.2018

W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów zawierających informacje o usługach wodnych oraz oświadczenia - zgody na przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontroli.

Tabele zawarte w formularzu wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Pliki: