Wzór formularza dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami

16.03.2018

W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów, które otrzymały podmioty korzystające z usług wodnych wraz z zawiadomieniem o kontroli gospodarowania wodami.

 

 

Tabele zawarte w formularzu wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Pliki: