Konsultacje społ. projektu zmian warunków korzystania z wód regionu wodnego...

10.11.2017

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker i o przystąpieniu do konsultacji społecznych przedmiotowego projektu.

Więcej informacji w zakładce Warunki korzystania z wód regionu – Proces ustalania.