Konsultacje społeczne projektów zmian warunków korzystania z wód zlewni

10.11.2017

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni: Gowienicy, Iny, Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, Tywy i o przystąpieniu do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów.

Więcej informacji w zakładce Warunki korzystania z wód zlewni – Proces ustalania.