Administracyjny obszar działania

Administracyjny obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) utworzono siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz ustalono przebieg granic obszarów dorzeczy i podzielono je na regiony wodne.
 
W/w. rozporządzeniem utworzono Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie.

Zarządzeniem Nr 36 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Minister Środowiska nadał Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie statut, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia.

W statucie tym określono, że obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obejmuje dorzecze Odry - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker.
Region wodny Ücker obejmuje jedynie niewielki fragment (ok. 15 km2) dorzecza rzeki Ücker, położonego głównie po stronie Republiki Federalnej Niemiec. 
 
Administracyjnie region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, położony jest w obrębie 3 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego.

Udział województw w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
WojewództwoPowierzchnia województwa [km2]% powierzchni województwa w granicach RZGW w Szczecinie
całkowitaw granicach RZGW w Szczeciniepoza RZGW w Szczecinie
Zachodniopomorskie 22902 17790 5112 78
Lubuskie 13984 1372 12604 10
Pomorskie 18293 1242 17061 7
Łącznie powierzchnia RZGW w Szczecinie: 20404  

Wykres 2

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego położone są:

- w całości 87 gmin (wszystkie z obszaru województwa zachodniopomorskiego)
- w części 46 gmin podzielonych granicą regionów wodnych

Wśród 46 gmin, które tylko w części należą do tego regionu wodnego - teren 6 gmin należy do tego obszaru w ponad 80% swojej powierzchni, natomiast teren 20 gmin należy do tego obszaru w ponad 50% swojej powierzchni. Teren pozostałych 20 gmin położony jest w obszarze tego regionu wodnego w mniej niż 50% swojej powierzchni w tym kilka gmin, ze względu na układ hydrograficzny położone jest w jego granicach tylko skrawkiem terenu sięgającym kilku km2.

W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego położone jest 29 powiatów - w tym 4 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Koszalin, Świnoujście oraz Słupsk. Miasto Słupsk zajmuje tylko 1 km2 powierzchni regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.